محصولات ارگانیک

نوشیدنی های ارگانیک فاقد هرگونه افزودنی ها و مواد نگهدارنده ی شیمیایی هستند و در کشت مواد اولیه ی آن ها هیچ گونه کود و سموم شیمیایی برای دفع آفات و یا تغییرات ژنتیکی غیر مجاز اعمال نمی شود. متأسفانه جای این گونه نوشیدنی ها که در اروپا، آمریکا و برخی کشورهای آسیایی توسعه یافته رواج چشمگیر داشته و رو به افزایش است، در کنار صدها نوع نوشیدنی وارداتی و یا تولیدی کشور ما بسیار خالی است

شرکت آراسپ برآن است تا با ارایه ی نوشیدنی هایی در حوزه سلامت و ارگانیک، قدمی در جهت ارتقای سلامتی هم وطنان بردارد. شرکت یکتا آراسپ شرق با نام تجاری “آراسپ”، دارنده نمایندگی انحصاری چند شرکت و برند معتبر اروپایی در زمینه ی نوشیدنی های فراسودمند و ارگانیک با شعار “ارگانیک بنوشید، سالم بمانید” فعالیت می کند.